A program elkészítésével a célunk a demateralizált értékpapírok nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs teendik könnyítése, egyszerűbbé tétele, a gyors és sokrétű adatlekérdezés biztosítása.
  A programrendszer működéséhez alapkiépítéső számítógép konfiguráció (Windows XP prof. operációs rendszer, 2,6 GHz processzor,512 MB memória, HP Laser nyomtató ) elégséges. A rendszer egyaránt működik lokális, valamint hálózati környezetben is.
  A program menüvezérlésű, ezért használata nem igényel különösebb számítógép kezelői ismereteket. A végleges adatrögzítés előtt lehetőség van az esetleges korrekcióra. Hibás adatbevitelt követően a program kiterjedt ellenőrzési rendszere hibaüzenetet küld a felhasználó részére, ez után a kezeli módosíthatja a téves adatot.
  A rendszer kezelését úgy alakítottuk ki, hogy minimális adatrögzítésre legyen szükség, a korábban bevitt alapadatok ( törzsadatok ) a megjelenő listákból egyszerűen és gyorsan kiválaszthatóak.

A program a következő logikai egységekre osztható:

1. Törzsadatok
  Ebben a menüpontban vehetőek fel, illetve formailag módosíthatóak a rendszer működése szempontjából alapvető, úgynevezett törzsadatok.
  Ilyenek, pl. a tulajdonosok adatai, az értékpapírok adatai, korlátozás típusok, magyar irányítószámok,  állampolgárság nemzet, valamint itt módosíthatóak a  társaság adatai. Ezeket az adatokat csak egyszer kell  felvinni a rendszerbe, a későbbiek során a megjelenő  ablakokból lehet kiválasztani egy rugalmas kereső- rendszer segítségével.
2. Értékpapírforgalom
  Itt végezhető el az értékpapír kibocsátás. Az értékpapír kibocsátásnál a rendszer lehetőséget biztosít különböző tulajdonságú részvények kezelésére, azok adatainak nyilvántartására, új és pótlólagos kibocsátásra.
  A demateralizált értékpapírok tulajdonosai értékpapír- számlát vezettetnek valamely banknál vagy bróker cégnél. Ezen a számlán tartják nyilván a tulajdonukban  lévő értékpapírok mennyiségét. Az értékpapírszámlákon szereplő tulajdonokat a Keler Zrt., mint központi elszámoló ház gyűjti össze. A fentiek miatt a társasági  események előtt a Keller Zrt. - től igényelni kell a tulajdonos megfeleltetési állományt. Ez az állomány tartalmazza a megfeleltetés időpontjában az aktuális tulajdonosokat. A program a Keler Zrt. által küldött tulajdonosi megfeleltetési állományt dolgozza fel, valamint a részvénykönyv vezeti számára ez az állomány szolgál hivatalos dokumentumként.
  Ebben a menüpontban végezheti el a részvények átértékelése, az értékpapír visszavonása, valamint a rendkívüli kézi átruházása.
3. Egyéb teendők
 E menüpontban kaptak helyet az osztalékszámítással, osztalék számfejtéssel, a közgyűlés előkészítésselkapcsolatos teendők, valamint itt található a közgyűlési jelenléti ívet készítő és az etikett nyomtató modul is. A program a szükséges adatok megadása után számfejti a kifizetendő osztalékot, kiszámolja az osztalék után levonandó adó mértékét és kinyomtatja az adó-igazolásként is használható osztalék kifizetési
bizonylatot.
  Nyilvántartja azon részvényeket, melyre a megadott évben az osztalék kifizetés
már megtörtént, és nem engedi a dupla osztalék kifizetéseket.
  A közgyűlések sikeres lebonyolításához egy adatbázist készít a szükséges részvényesi
adatokkal, amely input adatként szolgál a számítógépes közgyűlési programok részére.
  Az etikett nyomtató modul lehetőséget ad a kiértesítések címkéinek nyomtatására, valamint a postai összesítő lista elkészítésére.
4. Lekérdezések, listák nyomtatása
A menüpont feladata, hogy lehetőségünk legyen a rendszerrel kapcsolatos információk lekérdezésére, továbbá biztosítja a működéssel összefüggő listák elkészítését, bizonyos listák újra nyomtatását.

A rendszer a lekérdezéseket négy fő csoportba rendezi:

1.  Tulajdonosonkénti lekérdezések: ebben a csoportban a tulajdonosok adatai, a tulajdonosonkénti értékpapírok listája, a tulajdonosi struktúráról készíthetünk listát.
2.  Értékpapíronkénti lekérdezések: ebben a csoportbanaz értékpapír típusok, kibocsátások, időszaki értékpapírmozgások kérdezhetiek le.
3.  Osztalék kifizetéshez kapcsolódó lekérdezések: ebben a csoportba az értékpapíronkénti osztalék, az osztalék kifizetések, az osztalék kifizetések időszakonkénti listája, és a kifizetetlen osztalékok kérdezhetik le.
4.  Listák újranyomtatása: ebben a csoportban osztalék kifizetéskor készült listák, bizonylatok ismételt nyomtatására nyílik lehetőség.

5. Technikai műveletek

  Itt azok a funkciók kaptak helyet, melyek nem aprogram fő tevékenységi köréhez kapcsolódnak,hanem annak kiszolgálói, az adatbiztonságot, akezelők jogait és azok kényelmét szolgálják.
 A technikai műveletek menü pont alatt vehetik fel a programot kezeli személye, a felhasználók itt módosíthatják a jelszavukat, itt történik a felhasználók által kezelheti menü pontokhoz a jogosultság  kiosztása, a napló lekérdezése, valamint a biztonsági mentés készítése, visszatöltése.


  A program része egy eset-érzékeny Help funkció is, mely mindig a használni kívánt feladat leírását nyújtja a felhasználónak a hatékonyabb munka segítségére.


vissza a Termékeinkhez