A program elkészítésével a célunk az értékpapírok nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs teendők könnyítése, egyszerűbbé tétele, a gyors és sokrétű adatlekérdezés biztosítása.

  A programrendszer működéséhez minimálisan kiépített számítógép konfiguráció elégséges. A rendszer egyaránt működik lokális, valamint hálózatos gépeken környezetben is.

  A program menüvezérlésű, ezért használata nem igényel különösebb számítógép kezelői ismereteket. A végleges adatrögzítés előtt lehetőség van az esetleges korrekcióra. Hibás adatbevitelt követően a program kiterjedt ellenőrzési rendszere hibaüzenetet küld a felhasználó részére, ez után a kezelő módosíthatja a téves adatot.
  A rendszer kezelését úgy alakítottuk ki, hogy minimális adatrögzítésre legyen szükség, a korábban bevitt alapadatok ( törzsadatok ) a megjelenő listákból egyszerűen és gyorsan kiválaszthatóak.

A program a következő logikai egységekre osztható:

1. Törzsadatok felvitele, módosítása
  Ebben a menüpontban vehetőek fel, illetve formailag módosíthatóak a rendszer működése szempontjából alapvető, úgynevezett törzsadatok.
  Ilyenek, pl. a tulajdonosok adatai, az értékpapírok adatai, korlátozás típusok, tulajdonosok munkahelyei, osztályok, stb.
  Ezeket az adatokat csak egyszer kell felvinnia rendszerbe, a későbbiek során a megjelenőablakokból lehet kiválasztani egy rugalmaskeresőrendszer segítségével.
2. Értékpapírok mozgásainak rögzítése
   Itt végezhető el a kibocsátás, az adásvétel, valamint
a   részvényre    vonatkozó    korlátozások   kezelése,
az értékpapír  felfüggesztéséből  és visszavonásából
adódó   teendők.   Az    értékpapír   kibocsátásnál   a
rendszer lehetőséget biztosít különböző tulajdonságú
részvények   kezelésére,   azok    adatainak   nyilván-
tartására, új és pótlólagos kibocsátásra.
  Kibocsátáskor a rendszer ellenőrzi az egyediséget.
Kétszer azonos sorszámmal, sorozatjellel, ISIN kóddal
rendelkező részvény kibocsátását nem engedélyezi.
  Rugalmasan kezeli a forgatásokat, nyilvántartja és figyelmezteti a program kezelőjét az esetleges érvényben lévő korlátozásokra, kezeli a részvényesi meghatalmazottakat. Ebben a menüpontban végezhető el a részvények esetleges felfüggesztése, majd az ezt követő visszavonása.
3. Egyéb teendők
 E menüpontban kaptak helyet az osztalék-számítással, osztalék számfejtéssel, a közgyűlés előkészítéssel kapcsolatos teendők, valamint itt található a közgyűlési jelenléti ívet készítő és azetikett nyomtató modul is. A program a szükséges adatok megadása után számfejti a kifizetendő osztalékot, kiszámolja az osztalék után levonandó adómértékét és kinyomtatja az adóigazolásként ishasználható osztalék kifizetési bizonylatot. Nyilvántartja azon részvények sorszámát, melyre a megadott évben az osztalék kifizetés már megtörtént, és nem engedi a dupla osztalék kifizetéseket. A közgyűlések sikeres lebonyolításához egy adatbázist készít a szükséges részvényesi adatokkal, amely input adatként szolgál a számítógépes közgyűlési programok részére.
  Az etikett nyomtató modul lehetőség ad a kiértesítések címkéinek nyomtatására, valamint a postai összesítőlista elkészítésére.
4. Lekérdezések, listák nyomtatása
  A  menüpont feladata,  hogy  lehetőségünk legyen a
rendszerrel  kapcsolatos  információk  lekérdezésére,
továbbá  biztosítja   a  működéssel  összefüggő  listák
elkészítését, bizonyos listák újra nyomtatását.
  A rendszer lehetőséget  biztosít az adatok teljeskörű
lekérdezésére, akár részvény, akár tulajdonos szerinti
kigyűjtésekre.5. Technikai műveletek
  Itt azok a funkciók kaptak helyet, melyek nem
a program fő tevékenységi köréhez kapcsolódnak,
hanem annak kiszolgálói, az adatbiztonságot, a
kezelők jogait és azok kényelmét szolgálják.
vissza a Termékeinkhez